HİZMET ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Hizmet ve Gizlilik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) tarafları Araguru Danışmanlık ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), Üye, Danışman ve ilgili olduğu ölçüde www.araguru.com”un tüm ziyaretçileridir. İşbu Sözleşme ile, Şirketin web sitesi olan “www.araguru.com” (bundan böyle “Platform” veya “Site” olarak anılacaktır) aracılığıyla sunulan danışmanlık hizmetlerinin işleyişinin ve bu hizmetlerden yararlanmanın koşulları, sözleşmenin tarafları açısından düzenlenmekte ve tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir. Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe “Platform kullanıcıları”, “kullanıcı” ve benzeri ifadeler, Platformda tanımlı Üye ve Danışman anlamına gelmektedir.

Şirket, işbu Sözleşme de dâhil olmak üzere Platform’da kendisi tarafından yayımlanmış tüm bilgilerin, metinlerin, kendi geliştirdiği yazılım ürünlerinin, bağlı iş yöntemlerinin ve sunumlarının telif ve tasarruf hakkına sahiptir. Platform’un herhangi bir bölümü Şirket’in yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Şirket’in kendi oluşturduğu ve Platform’da herhangi bir zamanda yer verdiği içeriğin internet veya başka bir mecrada Şirket’in yazılı izni olmadan yayımlandığının tespiti halinde Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevzuatın kendisine sağladığı tüm haklarını kullanma hakkını saklı tutar.

Şirket, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "Aracı Hizmet Sağlayıcı" olarak Danışman tarafından Üye’ye verilecek danışmanlık hizmetlerinin sunulmasına Platform üzerinden aracılık etmektedir.

Üye; bir işletmenin sahibi, ortağı, yetkilisi, temsilcisi, çalışanı veya kendi nam ve hesabına hareket eden kişi sıfatıyla, Platform aracılığıyla mesleki veya ticari amaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti almak üzere Platform’a üyelik işlemini gerçekleştirmiş, her hâlükârda sadece kendisine ait veya işletmesi tarafından kendisine tahsis edilmiş (örneğin e-posta adresi) bilgileri verdiğini, verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve yasal açıdan fiil ehliyetine sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiş kişidir.

Danışman, Platform’a üye olduktan sonra Platform’da danışmanlara özel profil bilgilerini doldurarak danışmanlık başvurusunda bulunmuş ve verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve yasal açıdan fiil ehliyetine sahip olduğunu, başvurusunun Şirket tarafından kabul edilmesi halinde Platform aracılığıyla danışmanlık hizmet vermek istediğini beyan, kabul ve taahhüt etmiş kişidir.

Platform kullanıcıları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirket tarafından hazırlanmış olan, aydınlatma metninde yer alan ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”ni ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm hükümleri okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Şirket, işbu Sözleşme ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde, bu metinlerin yer aldığı sayfalar da dâhil olmak üzere Platform’daki tüm sayfalarda her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman değiştirme veya Platform’dan kaldırma haklarını saklı tutar. Platform’da yapılan değişiklikler, yapıldıkları an itibarıyla yürürlüğe girer. Site ziyaret edildiğinde veya Platform’a kullanıcı olarak giriş yapıldığında, güncellenmiş sayfa ve metinlerde yer alan hak, yükümlülük ve diğer hükümler, ziyaretçi ve kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Platform kullanıcıları; Platform üzerindeki faaliyetlerinde yasalara, yönetmeliklere, tebliğlere ve sair tüm yasal düzenlemelere, genel ahlaka, profesyonel ve kişisel etik değer ve kurallara, mesleki teamüllere, saygı, nezaket ve dürüstlük ilkelerine ve işbu Sözleşme’de belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt ederler. Söz konusu hükümlerden herhangi birine aykırı bir fiilin tespit edildiği durumlarda, Şirket söz konusu ihlali yapan kullanıcının hesabını süresiz olarak kapatmaya yetkilidir. Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi veya bir yasal yükümlülük gereğince kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini kanunen yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

Platform üyeliği sadece üye veya danışman olan kullanıcıya aittir, başka bir kişi veya kuruma devredilemez, satılamaz veya başka bir tarafla ortak kullanılamaz. Kullanıcı, erişim için kullandığı şifreyi başka bir kişiyle paylaşamaz.

Kullanıcı, bir başkasına ait içerik ve eserleri Platform’da paylaşamaz. Bütün telif, marka ve kullanım haklarının kendisinde olduğunu beyan eder. Aksi durumlarda doğabilecek bütün uyuşmazlıklardan sorumludur. Şirket kendisinin dışında Platform’a girilen içerik ve eserlerin telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz. Bu tür durumları kontrol etme sorumluluğu da yoktur. Bu hükmün ihlali halinde, zarar görenin bütün kayıp ve tazminatlarını, ihlale yol açan kullanıcı karşılayacaktır.

Site, danışmanları ve profesyonel destek almak isteyen üyeleri buluşturan bir platformdur. Site vasıtası ile üyelerin elde ettiği fikir ve tavsiyeler doğrultusunda alınan kararlardan ve bu kararlar sonrası oluşabilecek zarar, ziyan, kayıplardan Şirket sorumlu değildir.

Platform, sektörel bazda yapılandırılmıştır. Ziyaretçi veya Üye sektör seçerek konularında uzman danışmanların listesine, ilgili danışmanların özgeçmişlerine, online görüşme için dakika başına ücret bilgilerine, danışmanın varsa tanımlamış olduğu workshop/eğitim programları, bunlara ilişkin içerik, süre, azami katılımcı sayısı ve ücret bilgileri ile proje bazlı spesifik hizmet başlıklarına dair bilgilere ulaşabilir.

Üye, Platform aracılığıyla Danışman’dan Online Görüşme, Online Workshop-Eğitim ve Proje Bazlı Çalışma olmak üzere üç farklı şekilde danışmanlık hizmeti alabilir.

Online görüşmede, Üye Platform üzerinden 15-30-45 ve 60 dakikalık görüşme süre seçeneklerinden birini seçer, görüşme konusunu belirtir, tercih ettiği tarih ve saat seçeneklerini ve görüşme için ödemenin yapılacağı kredi kartı bilgilerini girer. Görüşmeye ilişkin hizmet bedeli, ilgili Danışman’ın dakika başına belirlemiş olduğu ücret ile görüşme süresinin çarpımıyla hesaplanır ve Üye’nin kredi kartından tahsil edilir. Görüşme talebi Danışman’a otomatik olarak e-posta ile bildirilir. Danışman, kendisi için de uygun olan tarih/saat seçeneğini işaretleyip talebi onaylayabilir, farklı bir görüşme zamanı önerebilir veya randevu talebini reddedebilir. Randevu talebini kabul edip etmemek danışmanın inisiyatifindedir. Belirtilen konuda yardımcı olamayacağını düşünen danışman talebi reddebilir. Bu durumda randevu öncesinde tahsil edilen tutar Üye’nin kredi kartına iade edilir. Danışman’ın onayladığı randevu için dış hizmet sağlayıcısının uzaktan görüşme yazılım ürününde görüşme linki oluşturulur ve Danışman ile Üye’nin kendi Platform hesaplarındaki “İşlerim” listesine tanımlanır. Üye ve Danışman, görüşme zamanı geldiğinde “İşlerim” listesindeki ilgili butona basarak görüşmeye başlayabilir.

Online workshop-eğitim (bundan böyle “program” olarak anılacaktır) için Üye, Danışman’ın Platform’a tanımladığı programlardan şirketi için uygun olanını seçer ve tercih ettiği tarih ve başlangıç saati seçeneklerini girer. Danışman’ın ilgili program için tanımlamış olduğu ücret, Üye’nin kredi kartından tahsil edilir. Online görüşme için takip edilen işlem adımları, online programlar için de geçerlidir. Bununla birlikte, online görüşmeden farklı olarak, online programlar için Üye, Danışman’ın program için belirlemiş olduğu azami katılımcı sayısını aşmayacak şekilde diğer şirket çalışanlarına "linki kopyala" butonunu kullanarak görüşme linkini gönderebilir.

Proje bazlı çalışmada, Üye, Danışman’ın Platform’a tanımladığı spesifik hizmet başlıklarından birini seçerek proje teklif talebinde bulunabilir. Danışman, Platform üzerinden proje başlangıç ve bitiş tarihleri, kapsam, ücret ve isterse sunum dosyalarını içerecek şekilde teklifini verebilir ve güncelleyebilir. Üye tarafından Danışman’ın teklifinin onaylanması halinde, teklife konu ücret Üye’nin kredi kartından tahsil edilir.

Platform aracılığıyla gerçekleştirilen online görüşme/program kaydedilmemektedir. Online görüşmede Üye, online programda Üye ve Üye’nin görüşme linkini gönderdiği diğer şirket çalışanlarının tercihine göre iletişim tamamen veya kısmen sesli veya görüntülü olarak gerçekleşebilir.

Online görüşme/program için mutabık kalınan tarih ve saatte Üye tarafından görüşmeye/programa katılınmaması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Üye’nin görüşme veya programa geç katılması halinde Üye tarafından ek süre talep edilemez. Danışman’ın görüşmeye/programa katılmaması durumunda ücret iadesi yapılır. Danışman’ın geç kaldığı durumlarda Üye görüşme/programı iptal ederek ücret iadesini talep etme veya Danışman’dan geç kaldığı süreyi telafi etmesini isteme hakkına sahiptir. Platform’dan ve Danışman’dan kaynaklanmayan ve mücbir sebepler hariç olmak üzere Üye’den kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı ücret iadesi yapılmaz.

Platform’a kayıtlı olarak hizmet veren tüm danışmanlar Şirket yönetimi tarafından onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu hususlarda Şirket sorumlu tutulamaz. Üye, danışmanlık hizmetini alırken Danışman’ın yeterliliği ve uzmanlığını değerlendirme konusunda tek sorumludur. Üye, Platform aracılığıyla aldığı danışmanlık hizmetini yetersiz olarak değerlendirmesi halinde durumu Danışman’a bildirerek gecikmeden iletişimi kesmek ve Şirket’e haber vermekle yükümlüdür. Bu durumda ücret iadesi yapılır.

Şirket’in kontrol etme imkanının olmadığı nedenlerle ortaya çıkabilecek teknik aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket, Platform’a üye ve danışman seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Platform’a dilediği kişileri üye yapma, dilediklerini üye olarak kabul etmeme veya üyelikten çıkarma ya da üyelerine belirlediği site olanaklarından faydalanma hakkını verme veya bu hakları iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Aynı koşullar danışmanlar için de geçerlidir. Üye ve danışman da dilediği zaman Platform’dan ayrılma hakkına veya üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir. Üyeliği askıya alınan Danışman’a ilişkin bilgiler Platform üzerinde ziyaretçiler ve diğer üyeler tarafından görüntülenemez hale gelirler.

Platform üzerinde yapılan iletişim internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 Mbit şifrelenmiştir. Site içerisinde başka sitelere link verebilir. Bu sebeple, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik olarak Şirket herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Platform aracığıyla gerçekleştirilen görüntülü ve sesli görüşme/program hizmeti, e-posta gibi diğer elektronik iletişim ve sunucu hizmeti gibi Şirket’in Platform’un yönetimi için kullanmakta olduğu teknik hizmetlerin bir bölümü yurtdışındaki bilişim teknolojisi ve hizmet sağlayıcılarından alınmaktadır. Bu nedenle, “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen kişisel bilgiler, sadece Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve sınırda Üyelere Platform hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla yurtdışına aktarılabilir. Platform Kullanıcısı işbu Sözleşme’yi kabul ederek kişisel bilgilerinin yurtdışına aktarılmasıyla ilgili bilgilendirildiğini ve söz konusu aktarım işlemine açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Platform sadece oturumunuzu ve Platform içerisinde gezinme adımlarınızı yönetmek için özel bir çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezin bunun dışında başka bir erişim, kullanım amacı bulunmamaktadır.

Yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde; Danışmanların, brüt hizmet bedeli (KDV dâhil) Üye’den ilgili hizmet için tahsil edilen tutarın tamamına eşit olacak şekilde fatura düzenleme ve Üye’ye bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirket’in Üye ve Danışman arasındaki fatura bildirimlerine ilişkin operasyon ve takip sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket, Danışman için düzenleyeceği komisyon faturalarını brüt bedeli (KDV dâhil) ilgili Danışman’ın Platform vasıtasıyla gerçekleştirdiği hizmetler için tahsil edilen tutarın %20’sine eşit olacak şekilde düzenleyerek Danışman’a bildirmektedir.

Bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir. Bu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

Top